Privacy

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Gietema bouw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons hebt verstrekt.

Gietema bouw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam 
Uw adresgegevens 
Uw telefoonnummer 
Uw e-mailadres 
Uw IP-adres

Waarom Gietema bouw deze gegevens nodig heeft
Gietema bouw verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht.

Hoe lang Gietema bouw deze gegevens bewaart
Gietema bouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Gietema bouw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In

kaart brengen van het website bezoek
Op de website van Gietema bouw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gietema bouw gebruikt deze informatie om de werking van de eigen website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Gietema bouw . Gietema bouw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Gietema bouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op Gietema bouw.

http://www.gietema-bouw.nl is een website van Gietema bouw en is als volgt te bereiken:
Oude Hichtumerweg 2
8701 PE Bolsward
info@gietema-bouw.nl 
06 18 36 66 77

Afgeronde Projecten